top of page

MODELLENCONTRACT

Let's do this! 

A. Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model en voor persoonlijk gebruik. Ieder andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Het model mag de foto’s niet plaatsen op een betaalde website. De eventuele visagist heeft gelijke gebruiksrechten als hierboven genoemd voor model, met de zelfde beperkingen. Het is niet toegestaan de foto's te verstrekken aan derde partijen voor gebruik en/of commercieel gebruik.

 

B. De fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotiedoeleinden van zijn werk als fotograaf. Openbaarmaking kan geschieden op portfolio en/of website,  Social Media (bijv Instagram, Tiktok of Facebook), Fotofora (bijv www.zoom.nl), promotiemateriaal (online en offline), demo-producten en Fototentoonstellingen. Overige publicatie vindt plaats na schriftelijk overleg tussen fotograaf en model.

 

C. Model en Visagist ontvangen voor de TFP - fotoshoot geen financiële vergoeding. Model en/of Visagist ontvangen van de fotograaf een link naar een online galerij waar de bewerkte foto's gedownload kunnen worden. De galerij bevat tussen de 10 - 20 bewerkte foto's. Model en Visagist ontvangen het eindresultaat in digitale vorm in web resolutie .JPEG.  Alle foto’s mogen uitsluitend in ongewijzigde vorm worden gebruikt. Bewerking van de foto's is dus niet toegestaan.

 

D. Indien een van de partijen tot publicatie etc., anders dan afgesproken, wil overgaan is dit pas toegestaan nadat: 1. de ander(en) uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend 2. er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding

In elk geval zal de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming vragen aan het model, om enig werk voor publicatie te mogen gebruiken, anders dan hierboven aangegeven. Indien het werk voor financieel commerciële doeleinden wordt gebruikt, anders dan hierboven genoemd zullen model en fotograaf vooraf schriftelijk vastleggen op welke wijze de beloning van het model zal worden geregeld. 

Fotograaf: 
Malou Thomassen | Boudoirfotoshoots.nl & MOOI! Fotografie

Fotostudio: Lage Ham 50, 5102AD in Dongen

Voor akkoord vanuit model:

bottom of page